Контакти

Свържи се с нас

БодПие ООД 

с.Слънчево 9144 област Варна
Стопански двор

VAT: BG201983705

Боел ЕООД

гр.Варна

ул.Атанас Томов 18

VAT: BG103819174

Вътрешен пазар

телефон: +359 877 14 00 10

електрона поща: bodpie@abv.bg

Външен пазар

телефон: +359 877 14 00 30

електрона поща: bodpie.eu@abv.bg

или се свържете с нас директно от тук